โรงเรียนรัฐ กับ โรงเรียนเอกชน ต่างกันยังไง?

โรงเรียนรัฐ กับ โรงเรียนเอกชน ต่างกันยังไง?
โรงเรียนรัฐ กับ โรงเรียนเอกชน ต่างกันยังไง?

โรงเรียนรัฐ vs โรงเรียนเอกชน เลือกเรียนแบบไหนดี

สำหรับการศึกษาในประเทศไทยในปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าหลายคนมักจะตั้งคำถามว่าระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนมีความแตกต่างกันอย่างไร? เพราะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบทางเลือกสำหรับผู้ปกครองหรือพ่อแม่หลายๆ คน ที่กำลังมองหาโรงเรียนหรือสถานศึกษาให้แก่บุตรหลาน ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยในการตัดสินใจและให้มองเห็นความแตกต่างระหว่างโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่ ทั้งรูปแบบของระบบการศึกษารูปแบบของโรงเรียนต่าง ๆ วันนี้เรามีรวบรวมข้อมูลมาฝากกัน

ในประเทศไทยมีการแบ่งรูปแบบโรงเรียนออกเป็น 2 รูปแบบ คือ โรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ซึ่งโรงเรียนรัฐบาลจะมีการบริหารจัดการโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับโรงเรียนเอกชนจะมีการบริหารจัดการโดยกลุ่มบุคคลที่มีใบอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนเอกชนขึ้นมา

สำหรับโรงเรียนรัฐบาล ถือ ได้ว่าเป็นโรงเรียนหลักที่จะช่วยให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครอง สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายการเล่าเรียนในแต่ละเทอมได้เป็นอย่างมาก เพราะมีค่าเทอมและค่าใช้จ่ายที่ราคาค่อนข้างย่อมเยา เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเลือกโรงเรียนเอกชน ซึ่งโรงเรียนรัฐบาลก็มีการเรียนการสอนที่ค่อนข้างเข้มข้นและมีหลักสูตรที่ถูกกำหนดขึ้น โดยกระทรวงศึกษาธิการกับรูปแบบหลักสูตรการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่เน้นการเรียนการสอนของเด็ก การนำเสนอรูปแบบการสอนแบบต่างๆ ตามหลักสูตร นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนรัฐบาลหลากหลายแห่งที่เปิดสอนหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ English Program เพิ่มขึ้นมา ทำให้อาจจะมีนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนได้ ไปจนถึงการฝึกทักษะภาษาวิชาภาษาอังกฤษที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น แต่จะมีในส่วนของค่าเทอมค่าธรรมเนียมค่าการศึกษาที่แตกต่างจากโปรแกรมการเรียนการสอนแบบปกติทั่วไป

โรงเรียนเอกชน คือ สถานศึกษาที่เอกชนได้มีการจัดการศึกษาขึ้น สำหรับโรงเรียนเอกชนในประเทศไทยมีบทบาทและความสำคัญต่อการพัฒนาทางด้านการศึกษาไม่น้อย แต่อย่างไรก็ตามโรงเรียนเอกชนที่อยู่ในระบบจะมีการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ แต่จะมีรูปแบบสภาพแวดล้อมและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไป นอกจากนี้มาโรงเรียนยังได้มีการเน้นรูปแบบการสอนแบบ English Program เข้ามาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมถึงโรงเรียนประเภทโรงเรียนนานาชาติเจ้ารวมอยู่ในโรงเรียนเอกชนด้วยเช่นเดียวกัน แต่โรงเรียนเอกชนส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงกว่าโรงเรียนรัฐบาล และก็เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับผู้ปกครองหลากหลายคน เนื่องจากมีรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานไปจนถึงรูปแบบการดูแลและการให้ความสำคัญกับการศึกษาสำหรับเด็กอย่างทั่วถึง ทำให้คุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองสามารถ เข้าถึงครูและรูปแบบการเรียนการสอนได้ง่ายไปจนถึงสภาพแวดล้อมโรงเรียนต่างๆ ที่จะมีอุปกรณ์และรูปแบบสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย

ซึ่งสำหรับโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนล้วนแล้วแต่มีข้อดีที่แตกต่างกันออกไป สำหรับรูปแบบการตัดสินใจของผู้ปกครองในการเลือกสถานศึกษาหรือโรงเรียนให้แก่บุตรหลานนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ของผู้ปกครองที่มีความพร้อมหรือความต้องการในการส่งบุตรหลานไปเล่าเรียนยังโรงเรียนนั้นๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปแบบของโรงเรียนรัฐบาลหรือโรงเรียนเอกชนที่มีชื่อเสียงเพราะการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดให้บุตรหลานของท่านได้ในอนาคต

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *